Thứ - ngày Lãnh đạo Cục Thời gian Nội dung Địa điểm Chuẩn bị Thành phần tham dự
Thứ Tư
26/04/2017
  Cục trưởng
Vũ Quang Khôi
 14:00Làm việc với UBND tỉnh Bình thuận về công tác đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an toàn giao thông theo nhiệm vụ Bộ trưởng giao Cục ĐSVNTrụ sở ủy ban- VTATGTGT+ TTAT3VTATGT; TTAT3
 Phó Cục trưởng
Đặng Sỹ Mạnh
 08:00Kiểm tra ATGTĐS , họp với UBND Bình ĐịnhBình ĐịnhVTAT chủ trì, KCHT, phong TTAT 2, đội 8 phối hợpVTAT, KCHT, đội 8
 Phó Cục trưởng
Nguyễn Huy Hiền
 08:00Làm việc với Ban thường trực UB trung ương Mặt trặn Tổ quốc Việt Nam về việc giám sát công khai KL thanh traPhòng 2C, Bộ GTVTPCTT
 Phó Cục trưởng
Khương Thế Duy
 08:30Họp bàn xử lý liên quan đến công tác cấp phép P1P.KCHTGT (TP, PTP Linh); PCTT, TTAT1 (Tp, có công chức có liên quan); ông.Cường Chủ tịch CĐ;VP
Thứ Năm
27/04/2017
  Cục trưởng
Vũ Quang Khôi
 08:0027-28/4: Họp về Hội thảo Luật ĐS tại Đà nẵng do UBKHCN & MT của Quốc hội chủ trìTheo giấy mời- PCT Hiền , Tổ XD Luật chuẩn bị nội dung và báo cáo;- TTAT2PCT Hiền, Mạnh; Thịnh; PCTT; TTAT2
 Phó Cục trưởng
Đặng Sỹ Mạnh
 08:00Kiểm tra ATGTĐS, họp với UBND Quảng NgãiQuảng NgãiVTAT chủ trì, KCHT, phong TTAT2, đội 8 phối hợpVTAT, KCHT, đội 8
Thứ Sáu
12/05/2017
 Phó Cục trưởng
Khương Thế Duy
 09:00Tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinhlao động lần 1 năm 2017 của Bộ GTVTCảng hàng không quốc tế Nội BàiVTAT