Thứ - ngày Lãnh đạo Cục Thời gian Nội dung Địa điểm Chuẩn bị Thành phần tham dự
Thứ Bảy
25/03/2017
  Cục trưởng
Vũ Quang Khôi
 08:00Làm việc với Công ty TTTH VinhTP VinhKHĐTTP KHĐT
Chủ Nhật
26/03/2017
  Cục trưởng
Vũ Quang Khôi
 09:00Làm việc vói CTY TTTH VinhTP VinhTP KHĐT
Thứ Hai
27/03/2017
  Cục trưởng
Vũ Quang Khôi
 00:00Đi công tác từ ngày 27/3-01/4/2017 về Kết nối giao thông, vận tải với cảng biển khu vực Đông Nam Bộ theo quy chế phối hợp chỉ đạo điều hành két nối vận tải của 04 Đảng ủy Cục HH VN; ĐSVN; ĐTNĐ; Tổng Cục ĐBVNTP HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền GiangKHĐTTP KHĐT
 Phó Cục trưởng
Nguyễn Huy Hiền
 16:00Buổi báo cáo của Tcty ĐSVN với UBKHCNMT của Quốc hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017; phương hướng, mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2017-2020Phòng họp số 5 nhà C, 118 Lê DuẩnTP VTAT
Thứ Ba
28/03/2017
 Phó Cục trưởng
Nguyễn Huy Hiền
 14:00Họp Tổ soạn thảo QĐ sửa đổi, bổ sung QĐ 1890P707Đ/c thịnh chuẩn bị b/c đánh giá tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ (trên cơ sở b/c đề cương...); Các thành viên chuẩn bị ND của phòng mình phụ trách (3 cột)Tổ soạn thảo QĐ sửa đổi, bổ sung QĐ 1890
Thứ Tư
29/03/2017
  Cục trưởng
Vũ Quang Khôi
 08:00Tham dự hội thảo về một số thuật ngữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ và ĐS tại VNPhòng Hội thảo, tầng 4, nhà A8 Trường ĐH GTVTKHCN
Thứ Năm
30/03/2017
  Cục trưởng
Vũ Quang Khôi
 00:00Đi công tác từ ngày 27/3-01/4/2017 về Kết nối giao thông, vận tải với cảng biển khu vực Đông Nam Bộ theo quy chế phối hợp chỉ đạo điều hành két nối vận tải của 04 Đảng ủy Cục HH VN; ĐSVN; ĐTNĐ; Tổng Cục ĐBVNCác cảng biển Đông Nam bộ- KHĐT; VPTP KHĐT
Thứ Bảy
01/04/2017
  Cục trưởng
Vũ Quang Khôi
 00:00Đi công tác từ ngày 27/3-01/4/2017 về Kết nối giao thông, vận tải với cảng biển khu vực Đông Nam Bộ theo quy chế phối hợp chỉ đạo điều hành két nối vận tải của 04 Đảng ủy Cục HH VN; ĐSVN; ĐTNĐ; Tổng Cục ĐBVNCác cảng biển khu vực Đông nam bộ- KHĐT; VPTP KHĐT